Weblap: Tóth Miklós 2014-2024

Chuan Fa (kínai olvasat) Kenpo (japán olvasat)
A szó jelentése az Ököl Törvénye

A Kenpo/Kempo* egy 5000 éves múlttal rendelkező, folyamatosan fejlődő, nagy hatékonyságú önvédelmi rendszer. Egyedülállóan tartalmazza azokat a technikákat, amelyeket a kung-fu, a jiu-jitsu, a thai-boksz, judo és a karate is használ. A technikák, mozdulatsorok a világ más-más szegleteiben különbözőek lehetnek aszerint, hogy ki tanítja. Minden mester rá jellemzően átdolgozta és átdolgozza őket, picit módosítva azokon a technikákon, amit megtanult. A mozdulatok így személyre szabottak. Azért nevezzük rendszernek, mert a sportolók felkészítése nem csak a - szinte minden küzdősportra jellemző - hatásos védekező és támadó technikák elsajátítására korlátozódik, hanem - az eredeti tanoknak megfelelően - nagy hangsúlyt fektet a mentális "fejlesztésre", a sérülések élettani következményeinek ismeretére és azok hatásos gyógyításának tanítására, más küzdelmi és természetgyógyászati rendszerek megismerésére.
Magasságtól, súlytól, alkattól és nemtől függően más-más megoldásokat ajánlatos gyakorolni, fejleszteni. Így jellemző, hogy a Kempo mindenki számára az általa elsajátítható és igényelt szinten gyakorolható.
Olyan stílus, amely kreativitást igényel, fejleszti a mozgáskoordinációt és gondolkozni is tanít. Ki kell hangsúlyozni azt is, hogy mozgásanyaga, oktatási- és versenyrendszere minden országban messzemenőkig figyelembe veszi az igényeket és a helyi sajátosságokat (életmód, mozgáskultúra, közerkölcs, törvények).
Kenpo és Kempo iskolák lehetnek tradicionális (kínai, japán), vagy modern stílusúak. Némely iskolában a technikák gyakorlása a cél és nincs küzdelem. Vannak ahol kötött soros küzdelmek vannak. A kínai irányzatok a rugalmasabb, ügyesebb technikákból, míg a japán/ okinawai irányzatok a karate és a jitsu elemeikkel, a direkt megoldásokból építkeznek. A modern irányzatok a kornak, területnek jellemző technikai fortélyokat alkalmazzák elhagyva a tradicionális rituálékat, formákat.
A Kempot 1975-ben mutatták be Magyarországon. A Kemporól, mint önálló szervezetben működő küzdősportról Magyarországon 1985-től beszélhetünk. Ekkor vált ki a Kempo tagozat a Magyar Kick-Box Szövetségből, melynek 1980-tól volt tagja. Tette mindezt azért, mert a Kempoval foglalkozó sportolók száma oly mértékű növekedést ért el, amely létjogosultságot adott az önálló szövetség felállítására.

* A Kenpo és Kempo között jelentésbeli különbség nincs. Inkább a nyelvi elszólásokból, elírásokból maradt fenn a kempo szóhasználat. Egy elbeszélés szerint James Mitose (Kosho ryu Kenpo mester, akinek papi rangja "Kempo") mesterrel készült riport után megjelenő cikkben már Kempoként jelent meg a stílusának megnevezése. Ez tehát vagy elírás, vagy a papi rangnak szóló tisztelet miatt jelentette meg az újságíró.